روش های معمول برای تعیین نمایه توده بدنی (BMI) مادر

 

الف) روش محاسبه: از فرمول زیر برای محاسبه نمایه توده بدنی استفاده می شود:

قد۲ (متر) / وزن (کیلوگرم)=نمایه توده بدنی

 

ب) استفاده از نوموگرام: نوموگرام از سه خط مدرج عمودی تشکیل شده است.خط اول از سمت راست مربوط به وزن (برحسب کیلوگرم)، خط وسط مربوط به نمایه توده بدنی (که نشان دهنده چاقی، اضافه وزن، طبیعی، و کم وزن است) و خط سوم مربوط به قد (برحسب سانتی متر) می باشد.

برای تعیین نمایه توده بدنی، ابتدا وزن و قد را اندازه گیری کرده و اعداد مربوطه را روی خط وزن و قد نموگرام تعیین کرده و علامت بزنید.حال اگر دو نقطه علامت خورده وزن و قد را با یک خط کش به هم وصل کنید نقطه تقاطع این خطوط با خط وسط تعیین کننده نمایه توده بدنی است.

میزان افزایش وزن برای مادران باردار بالاتر از ۱۹ سال در بارداری تک قلویی  بر اساس

نمایه توده بدنی قبل از بارداری

BMI قبل از بارداری وضعیت تغذیه محدوده مجاز افزایش وزن (کیلوگرم) افزایش وزن از ابتدای هفته ۱۳ بارداری به بعد (کیلوگرم/هفته)
 کمتر از ۱۸٫۵  کم وزن  ۱۲٫۵-۱۸  ۰٫۵
 ۱۸٫۵-۲۴٫۹  طبیعی  ۱۱٫۵-۱۶  ۰٫۴
 ۲۵-۲۹٫۹  اضافه وزن  ۷-۱۱٫۵  ۰٫۳
 بیشتر از ۳۰  چاق  ۵-۹  ۰٫۲

 

منبع: راهنمای جامع تغذیه مادران باردار و شیرده؛ وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی

<
error: لطفا کپی نکنید !!