ادم و گرفتگی پا

در بارداری

ادم و گرفتگی پا در بارداری

 

ادم و گرفتگی پا در بارداری:

در سه ماهه سوم باردارى به علت فشار رحم روى ورید ها و انسداد بازگشت خون به قلب ادم خفیفى در ناحیه ساق پا ایجاد مى شود.

در صورت بروز ادم توصیه مى شود خانم باردار ۴ تا ۵ بار در روز به پهلو دراز بکشد.

دراز کشیدن به پهلو (خصوصاً به پهلوى چپ) سبب خون رسانى بهتر به اعضاى لگنى از جمله رحم، جنین و نیز سهولت در بازگشت خون از پاها مى شود. این کار از پیشرفت ادم نیز جلوگیرى مى کند.

همچنین بهتر است زن باردار از ایستادن و یا نشستن مدت طولانى و با پاهاى آویزان از صندلى خوددارى کند.

علاوه بر این دراز کشیدن متناوب در طول روز به شکلى که پاها در سطحى بالاتر از بدن قرار گیرد (مثلاً با گذاشتن بالش زیر پاها) به بازگشت خون وریدى از پاها کمک مى کند.

 

 

منبع: راهنمای جامع تغذیه مادران باردار و شیرده؛ وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشک

<