هموروئید یا بواسیر

در بارداری

هموروئید یا بواسیر در بارداری

 

هموروئید یا بواسیر در بارداری

واریسى شدن سیاهرگ هاى موجود در مقعد را هموروئید یا بواسیر در بارداری مى نامند. علت آن افزایش فشار ناشى از وزن جنین مى باشد.

هموروئید ممکن است باعث ایجاد ناراحتى، سوزش و خارش شود و گاه پاره شدن مویرگ ها سبب خونریزى از مقعد و آنمى مى گردد.

توصیه های پیشگیری یا رفع بواسیر در بارداری:

معمولاً مشکل هموروئید با تغییر و اصلاح عادات بد غذایى، کنترل کردن یبوست از طریق اجابت مزاج در زمان هاى احساس دفع و پیروى از دستورات بهداشتى از قبیل استراحت به منظور کاهش فشار رحم به روده برطرف مى شود.

منبع: راهنمای جامع تغذیه مادران باردار و شیرده؛ وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشک

<