پره اکلامپسى و اکلامپسى

پره اکلامپسى سندرمى است که با مجموعه اى از علائم ادم، پروتئینورى و پر فشارى خون همراه است و در نیمه دوم باردارى (معمولاً بعد از هفته ۲۰ حاملگى) اتفاق مى افتد.

چنانچه این عارضه با تشنج همراه شود اکلامپسى نامیده مى شود.

اکلامپسى و پره اکلامپسى در ۷ درصد باردارى ها بروز مى کند. و در صورت تشخیص باید بسترى، درمان و در مواردى ختم باردارى انجام شود.

توصیه هایى تغذیه اى به صورت مکمل با درمان دارویى و با بسترى و درمان فرد در بیمارستان مفید است و به تنهایى نمى تواند موجب پیشگیرى یا درمان این عارضه شود.

* فشارخون ناشى از پره اکلامپسى و اکلامپسى نیازمند دارودرمانى و بسترى در بیمارستان است و با توصیه هاى تغذیه اى بهبود نمى یابد.

* محدودیت شدید مصرف نمک در پره اکلامپسى و اکلامپسى توصیه نمی شود.

 

منبع: راهنمای جامع تغذیه مادران باردار و شیرده؛ وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشک

<