یبوست در بارداری

یبوست در بارداری

 

 تغییرات هورمونى دوران باردارى و فشار ناشى از بزرگ شدن رحم به روده به ویژه در اواخر دوران باردارى سبب کاهش حرکات دستگاه گوارش و در نتیجه ممکن است در اجابت مزاج مشکل ایجاد کند.

در زنانى که با اوندانسترون براى بهبود تهوع و استفراغ درمان مى شوند و یا قرص آهن را براى پیشگیرى یا درمان کم خونى مصرف مى کنند یبوست غیرمعمول نیست.

توصیه های پیشگیری و یا رفع یبوست:

* افزایش دریافت مایعات

* مصرف مداوم سبزى ها و میوه هاى تازه

* افزایش فعالیت بدنى و قدم زدن و فعالیت ائروبیک روزانه به صورت منظم و مداوم 

* مصرف غذاهاى ملین طبیعى مانند غلات کامل و حبوبات، میوه ها و سبزى هاى فیبردار و میوه هاى خشک به خصوص آلو و انجیر

 

 

 

منبع: راهنمای جامع تغذیه مادران باردار و شیرده؛ وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشک

<